Historie verzí stránky „Uživatel:AdrianaLangley2“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 12:26AdrianaLangley2 (diskuse | příspěvky). . (617 bajtů) (+617). . (Založena nová stránka s textem „My name is Adriana Langley but everybody calls me Adriana. I'm from Australia. I'm studying at the college (1st year) and I play the Dobro for 10 years. Us…“)