Historie verzí stránky „Subjektivní právo“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 3. 3. 2017, 21:45FK (diskuse | příspěvky). . (3 839 bajtů) (+3 839). . (Založena nová stránka s textem „ Subjektivní právo znamená jisté oprávnění představující míru dovoleného chování subjektu práva. Je to realizace objektivního práva, kter…“)