Příspěvky uživatele

Z Iurium Wiki
Zobrazení příspěvků
 
 
      
 
   

  • 23. 10. 2021, 17:26 (rozdíl | historie) . . (+391). . N Uživatel:PatrickGehlert(Založena nová stránka s textem „My name's Frederick Dealba but everybody calls me Frederick. I'm from Denmark. I'm studying at the high school (3rd year) and I play the Lute for 3 years.…“) (aktuální)