Historie verzí stránky „Soubor:Emperor-hadrian-portrait-bust-oculus-pantheon-roman-1.jpg“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace