Historie verzí stránky „Souběh funkcí v obchodní korporaci“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 9. 2016, 08:30Gealfow (diskuse | příspěvky). . (3 537 bajtů) (+3 537). . (Založena nová stránka s textem „Podle Nejvyššího soudu ovšem nesmí člen statutárního orgánu obchodní korporace vykonávat činnost, která přísluší statutárnímu orgánu, v…“)