Historie verzí stránky „Poplatky za přítomnost u porodu“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 11. 7. 2016, 12:08Gealfow (diskuse | příspěvky). . (1 982 bajtů) (+1 982). . (Založena nová stránka s textem „Ústavní soud k právní povaze plateb za přítomnost u porodu konstatoval, že jsou sice nazý-vány „poplatkem“, pojmově se nicméně nejedná o…“)