Pokračující trestný čin

Z Iurium Wiki

{{Encyklopedická práce}}

Autoři článku: Telescopyc (Viktor Deák)