Pokračující trestný čin

Z Iurium Wiki

Verze z 1. 10. 2020, 19:13, kterou vytvořil Telescopyc (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „<nowiki>{{Encyklopedická práce}}</nowiki>“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

{{Encyklopedická práce}}

Autoři článku: Telescopyc (Viktor Deák)