Historie verzí stránky „Předpisy obcí“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 31. 7. 2016, 18:57Gealfow (diskuse | příspěvky). . (3 917 bajtů) (+3 917). . (Založena nová stránka s textem „Vydávání právních předpisů obcí obecně upravuje zákon o obcích. Obec může vydávat dva druhy právních předpisů, a to obecně závazné vyh…“)