Kontrola ve veřejné správě

Z Iurium Wiki

Verze z 19. 2. 2017, 13:43, kterou vytvořil PHan (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Veřejná správa je specifickým druhem společenského řízení. Každá řídící činnost musí být kontrolována. Veřejná správa může být…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Veřejná správa je specifickým druhem společenského řízení. Každá řídící činnost musí být kontrolována. Veřejná správa může být chápána jako cílená kontrola a rovněž její činnost může být předmětem kontroly ze strany jiných subjektů. Kontrolou se zjišťuje, zda reálný stav odpovídá tomu, co být má, přičemž se zjišťují také příčiny nesplnění povinností. Zaměřuje se zejména na zákonnost veřejné správy a dodržování základních principů jako např. hospodárnost a účelnost ve veřejné správě.[1]

základní funkce kontroly veřejné správy

 1. funkce poznávací
 2. funkce zjišťovací
 3. funkce porovnávací
 4. funkce hodnotící
 5. funkce nápravná

dělení kontroly

 1. preventivní
 2. průběžná
 3. následná

systém kontroly

správní kontrola veřejné správy

 1. správní kontrola vnitřní
 2. správní kontrola vnější

vnější kontrola veřejné správy

 1. kontrola vykonávaná zákonodárným sborem, respektive zastupitelskými orgány
 2. kontrola vykonávaná soudy
 3. kontrola vykonávaná Nejvyšším kontrolním úřadem
 4. kontrola vykonávaná správními orgány
 5. kontrola vykonávaná na základě podání občanů
 6. kontrola vykonávaná prostřednictvím Veřejného ochránce práv[2]

Odkazy

 1. PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.). Brno: Doplněk, 2012, s. 325 a násl. ISBN 978-80-7239-281-0.
 2. PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.). Brno: Doplněk, 2012, s. 330. ISBN 978-80-7239-281-0.
Autoři článku: PHan (PHan)