Historie verzí stránky „Kontrola ve veřejné správě“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 19. 2. 2017, 13:43PHan (diskuse | příspěvky). . (2 002 bajtů) (+2 002). . (Založena nová stránka s textem „Veřejná správa je specifickým druhem společenského řízení. Každá řídící činnost musí být kontrolována. Veřejná správa může být…“)