Historie verzí stránky „Komise“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 4. 3. 2017, 16:21Kateřina (diskuse | příspěvky). . (11 691 bajtů) (+11 691). . (Založena nová stránka s textem „== Obecně == § 2455: „Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou záležitost,…“)