Historie verzí stránky „Iurium Wiki:Vyloučení odpovědnosti“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 19. 8. 2016, 11:13Gealfow (diskuse | příspěvky). . (2 096 bajtů) (+2 096). . (Založena nová stránka s textem „NA TÉTO STRÁNCE NIC NEMAŽTE, POKUD CELÝ PROBLÉM NEBYL VYŘEŠEN. POKUD POVAŽUJETE ZA NUTNÉ JEŠTĚ NĚCO TECHNICKÉHO VYŘEŠIT, DOPIŠTE NA KONEC S…“)