Iurium Wiki:Iurium Wiki

Z Iurium Wiki

Verze z 13. 6. 2016, 09:30, kterou vytvořil Gealfow (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''Iurium Wiki''' jsou prostorem pro tvorbu a šíření právních výukových materiálů. Jsou tvořena studenty právnických fakult, ale také každý…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Iurium Wiki jsou prostorem pro tvorbu a šíření právních výukových materiálů. Jsou tvořena studenty právnických fakult, ale také každým, kdo cítí, že má co předat ostatním. Jedná se o projekt spolku Nugis Finem. Pro úpravy textů na wiki je nutno se přihlásit. Pokud máte znalosti práce s wiki, nebo vás takovýto způsob vytváření výukových materiálů zajímá, můžete se stát členem našeho týmu a pomáhat s redakcí či tvorbou Iurium Wiki. Kontaktovat nás můžete na wiki@iurium.cz.

Hlavním přínosem naší wiki je zjednodušení tvorby učebních materiálů, snadná aktualizace a inspirující spolupráce s podobně zaměřenými lidmi. Text nemá mít formu encyklopedie, ale spíše pomocí krátkých článků skládat text podobný kapitolám v učebnici.

Zveme Vás k účasti na tomto vzrušujícím projektu a těšíme se na Vaše příspěvky.