Historie verzí stránky „Emptio venditio (smlouva trhová)“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace