Comitia

Z Iurium Wiki

Verze z 13. 7. 2017, 12:08, kterou vytvořil Valerie.Lukas (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Lidová shromáždění (lat.comitia) byla chápána jako demokrkatický prvek. V Římě bylo více typů, lišily se organizací, pravomocemi i úkoly. J…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Lidová shromáždění (lat.comitia) byla chápána jako demokrkatický prvek. V Římě bylo více typů, lišily se organizací, pravomocemi i úkoly. Jejich postavení se v průběhu let měnilo. Vedle kurijního shromáždění vznikla shromáždění centurijní, tributní a plebejské. Ty byly považovány za nejvyšší orgány římského státu. Ve skutečnosti nebyly vrcholným orgánem všech, ale pouze těch majetných a vlivných občanů. Poslední shromáždění se konalo v roce 96 n.l. za vlády císaře Tiberia

Comitia curiata - kurijní shromáždění

Comitia centuriata - centurijní shromáždění

Comitia tributa - tributní shromáždění

Comitia plebis - plebejské shromáždění

Odkazy

Autoři článku: Valerie.Lukas (Valerie Lukášová)