Příspěvky uživatele

Z Iurium Wiki
Zobrazení příspěvků
 
 
      
 
   

  • 17. 9. 2021, 01:24 (rozdíl | historie) . . (+340). . N Uživatel:Tammie26L3(Založena nová stránka s textem „My name's Tammie Heck but everybody calls me Tammie. I'm from Germany. I'm studying at the college (2nd year) and I play the Guitar for 9 years. Usually I…“) (aktuální)