Příspěvky uživatele

Z Iurium Wiki
Zobrazení příspěvků
 
 
      
 
   

  • 22. 9. 2021, 03:02 (rozdíl | historie) . . (+258). . N Uživatel:LucianaBarta40(Založena nová stránka s textem „I'm Luciana (27) from Safenwil, Switzerland. <br>I'm learning Korean literature at a local college and I'm just about to graduate.<br>I have a part time jo…“) (aktuální)