Zásada přechodu odpovědnosti na právního nástupce

Z Iurium Wiki

Verze z 30. 12. 2021, 16:16, kterou vytvořil Pekarino (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „<nowiki>{{Encyklopedická práce}}</nowiki>“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

{{Encyklopedická práce}}

Autoři článku: Pekarino (Roberto Barletta)