Zásada rychlosti řízení

Z Iurium Wiki

Verze z 17. 7. 2016, 12:49, kterou vytvořil Newman (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „§ 2 odst. 4 TŘ: totéž stanoví i Úmluva a Listina. Vztahuje se na všechny OČTŘ a na všechny fáze řízení; nemůže derogovat ostatní zásady a…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

§ 2 odst. 4 TŘ: totéž stanoví i Úmluva a Listina. Vztahuje se na všechny OČTŘ a na všechny fáze řízení; nemůže derogovat ostatní zásady a uplatňuje se v souvislosti s ostatními zásadami, projev např. lhůty (vazba, vyhotovení rozsudku).

Autoři článku: Newman (Petr Novák)