Historie verzí stránky „Zásada rychlosti řízení“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 17. 7. 2016, 12:49Newman (diskuse | příspěvky). . (259 bajtů) (+259). . (Založena nová stránka s textem „§ 2 odst. 4 TŘ: totéž stanoví i Úmluva a Listina. Vztahuje se na všechny OČTŘ a na všechny fáze řízení; nemůže derogovat ostatní zásady a…“)