Zásada oficiality

Z Iurium Wiki

Verze z 17. 7. 2016, 12:38, kterou vytvořil Newman (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „§ 2 odst. 4 TŘ – OČTŘ postupují v řízení z úřední povinnosti; musí provést určitý procesní úkon, pokud jsou pro to podmínky, bez ohledu…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

§ 2 odst. 4 TŘ – OČTŘ postupují v řízení z úřední povinnosti; musí provést určitý procesní úkon, pokud jsou pro to podmínky, bez ohledu na postoj dotčených osob. Vztahuje se na všechny OČT. Zásada legality pouze na státního zástupce k otázce zahájení trestního stíhání, výjimky: soud se nemůže zabývat trestní věcí dříve než je podána obžaloba, poškozený musí žádat o náhradu škody, svědek musí žádat o svědečné, znalec musí žádat o znalečné.

Autoři článku: Newman (Petr Novák)