Zásada individuální trestní odpovědnosti FO

Z Iurium Wiki

Verze z 17. 7. 2016, 09:47, kterou vytvořil Newman (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Tuto zásadu lze charakterizovat jako odpovědnost za vlastní jednání, ne za jednání někoho jiného, protože trestní právo je právem činu.“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Tuto zásadu lze charakterizovat jako odpovědnost za vlastní jednání, ne za jednání někoho jiného, protože trestní právo je právem činu.

Autoři článku: Newman (Petr Novák)