Historie verzí stránky „Zásada individuální trestní odpovědnosti FO“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 17. 7. 2016, 09:47Newman (diskuse | příspěvky). . (149 bajtů) (+149). . (Založena nová stránka s textem „Tuto zásadu lze charakterizovat jako odpovědnost za vlastní jednání, ne za jednání někoho jiného, protože trestní právo je právem činu.“)