Historie verzí stránky „Vykonatelnost rozhodnutí“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 4. 3. 2017, 14:19Tpolackova (diskuse | příspěvky). . (2 669 bajtů) (+2 669). . (Založena nová stránka s textem „Vykonatelnost je vlastnost rozhodnutí spočívající v možnosti vynucení splnění povinnosti v něm uložené i proti vůli toho, komu byla uložena,…“)