Vyhoštění

Z Iurium Wiki

Verze z 20. 6. 2016, 06:10, kterou vytvořil Gealfow (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „C-49/15 Affum (rozsudek velkého senátu ze dne 7. června 2016, GA Szpunar) Navracení nelegálních migrantů Spor se týkal nelegální migrantky, kter…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

C-49/15 Affum (rozsudek velkého senátu ze dne 7. června 2016, GA Szpunar) Navracení nelegálních migrantů Spor se týkal nelegální migrantky, která byla zadržena na francouzském území, když cestovala z Belgie do Spojeného království. Soudní dvůr konstatoval, že i tato situace představuje nelegální pobyt ve smyslu směrnice 2008/115. V souladu s ustálenou judikaturou (El Dridi, Achughbabian) pak Soudní dvůr potvrdil, že pouhý nelegální vstup nemůže být důvodem pro uložení trestu odnětí svobody. Takový trest by totiž oddálil dosažení účelu směrnice 2008/115, tj. vyhoštění dotčené osoby.

Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow)