Historie verzí stránky „Věc v právním smyslu“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 5. 7. 2016, 08:23Tpolackova (diskuse | příspěvky). . (3 388 bajtů) (+3 388). . (Založena nová stránka s textem „Věc v právním smyslu je entita, ke které mohou vznikat majetková práva. Jedná se ovšem o odlišný pojem věc laicky a právním jazykem, neboli ne…“)