Uživatel:FerminRude

Z Iurium Wiki

Verze z 23. 10. 2021, 16:03, kterou vytvořil FerminRude (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „My name's Fermin Rude but everybody calls me Fermin. I'm from Switzerland. I'm studying at the university (final year) and I play the Guitar for 3 years. U…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

My name's Fermin Rude but everybody calls me Fermin. I'm from Switzerland. I'm studying at the university (final year) and I play the Guitar for 3 years. Usually I choose songs from the famous films :).
I have two sister. I like Creative writing, watching movies and Jewelry making.

Check out my site: ผลบอลสด