Historie verzí stránky „Uživatel:TristanCummings“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 22. 9. 2021, 02:51TristanCummings (diskuse | příspěvky). . (387 bajtů) (+387). . (Založena nová stránka s textem „Hello! My name is Gracie. <br>It is a little about myself: I live in Great Britain, my city of Athlinne. <br>It's called often Northern or cultural capital…“)