Historie verzí stránky „Uživatel:ShayneN381085“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 3. 2. 2020, 21:24ShayneN381085 (diskuse | příspěvky). . (488 bajtů) (+488). . (Založena nová stránka s textem „Markus Stutler is how he's identified as and his wife doesn't like it at all. Some time back I selected to stay in American Samoa. One of her favourite hob…“)