Historie verzí stránky „Uživatel:MadonnaVida26“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 5. 2019, 04:14MadonnaVida26 (diskuse | příspěvky). . (308 bajtů) (+308). . (Založena nová stránka s textem „Hello, dear friend! I am Madonna. I am happy that I could join to the entire world. I live in Austria, in the south region. I dream to check out the variou…“)