Historie verzí stránky „Uživatel:LucianaBarta40“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 22. 9. 2021, 03:02LucianaBarta40 (diskuse | příspěvky). . (258 bajtů) (+258). . (Založena nová stránka s textem „I'm Luciana (27) from Safenwil, Switzerland. <br>I'm learning Korean literature at a local college and I'm just about to graduate.<br>I have a part time jo…“)