Historie verzí stránky „Uživatel:LesterHaskell“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 22. 9. 2021, 03:14LesterHaskell (diskuse | příspěvky). . (358 bajtů) (+358). . (Založena nová stránka s textem „Marcellus is my name but it's not the most masculine determine. His house at the moment in Georgia. Horse riding is something his wife doesn't enjoy but he…“)