Historie verzí stránky „Uživatel:Lee93F878361“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 2. 2021, 20:09Lee93F878361 (diskuse | příspěvky). . (161 bajtů) (+161). . (Založena nová stránka s textem „Hello! <br>My name is Lee and I'm a 22 years old boy from La Roche-Sur-Yon.<br><br>my website - [https://hr.comgadgets.com/lg-tv-2019-every-oled oled telev…“)