Historie verzí stránky „Uživatel:LanePsa626136“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 25. 9. 2021, 16:58LanePsa626136 (diskuse | příspěvky). . (231 bajtů) (+231). . (Založena nová stránka s textem „I’m Lane from Rzeszow studying Modern Languages and Classics. I did my schooling, secured 84% and hope to find someone with same interests in Rock stacki…“)