Historie verzí stránky „Uživatel:KLDLurlene“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 16. 8. 2022, 12:17KLDLurlene (diskuse | příspěvky). . (385 bajtů) (+385). . (Založena nová stránka s textem „Hello! My name is Lurlene. <br>It is a little about myself: I live in Italy, my city of Madonna Delle Lacrime. <br>It's called often Northern or cultural c…“)