Historie verzí stránky „Uživatel:JillianHaggerty“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 23. 10. 2021, 10:03JillianHaggerty (diskuse | příspěvky). . (304 bajtů) (+304). . (Založena nová stránka s textem „I'm Enrique (28) from Kleinkarlbach, Germany. <br>I'm learning Vietnamese literature at a local high school and I'm just about to graduate.<br>I have a par…“)