Historie verzí stránky „Uživatel:JaclynOSullivan“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 29. 11. 2022, 16:10JaclynOSullivan (diskuse | příspěvky). . (404 bajtů) (+404). . (Založena nová stránka s textem „Hello! My name is Jaclyn. <br>It is a little about myself: I live in Germany, my city of Euskirchen. <br>It's called often Northern or cultural capital of…“)