Historie verzí stránky „Uživatel:GertieStutchbury“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 17. 9. 2021, 02:11GertieStutchbury (diskuse | příspěvky). . (812 bajtů) (+812). . (Založena nová stránka s textem „Friends phone him Manuel. Credit authorising is his day job now but he's always wanted their own [http://www.ccwin.cn/space-uid-5128372.html 마나모아…“)