Historie verzí stránky „Uživatel:DorthyHipple46“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 4. 2. 2020, 02:54DorthyHipple46 (diskuse | příspěvky). . (213 bajtů) (+213). . (Založena nová stránka s textem „I'm Wanda and I live with my husband and our three children in Salvador, in the BA south area. My hobbies are Bowling, Crocheting and Sewing.<br><br>Also v…“)