Historie verzí stránky „Uživatel:DawnaZ473437780“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 19. 5. 2022, 03:58DawnaZ473437780 (diskuse | příspěvky). . (3 250 bajtů) (+3 250). . (Založena nová stránka s textem „Soccer is the known kind of sport. the goal of the game hit the ball into the gates of the opposing team's, using all limbs except the arms. the win wi…“)