Historie verzí stránky „Uživatel:DarrylDoerr“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 13. 5. 2023, 06:50DarrylDoerr (diskuse | příspěvky). . (531 bajtů) (+531). . (Založena nová stránka s textem „Pleased to you! My name is Roman Steinfeldt. As a man what I appreciate is horseriding but I've been taking on new things lately. Dispatching is where my p…“)