Historie verzí stránky „Uživatel:CyrusJ363711“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 22. 9. 2021, 03:12CyrusJ363711 (diskuse | příspěvky). . (342 bajtů) (+342). . (Založena nová stránka s textem „Hello! My name is Irving. <br>It is a little about myself: I live in United States, my city of Beaver. <br>It's called often Northern or cultural capital o…“)