Historie verzí stránky „Uživatel:CliffZse4392280“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 22. 9. 2021, 03:56CliffZse4392280 (diskuse | příspěvky). . (331 bajtů) (+331). . (Založena nová stránka s textem „Hello from Switzerland. I'm glad to came here. My first name is Tonia. <br>I live in a small city called Winterthur in south Switzerland.<br>I was also bor…“)