Historie verzí stránky „Uživatel:CesarMontanez“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 26. 7. 2022, 15:08CesarMontanez (diskuse | příspěvky). . (243 bajtů) (+243). . (Založena nová stránka s textem „I'm Cesar and I live in Pastina. <br>I'm interested in Earth Sciences, Seashell Collecting and Italian art. I like travelling and reading fantasy.<br><br>M…“)