Historie verzí stránky „Uživatel:AurelioCarrion“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 30. 3. 2022, 19:34AurelioCarrion (diskuse | příspěvky). . (355 bajtů) (+355). . (Založena nová stránka s textem „Hi, everybody! My name is Aurelio. <br>It is a little about myself: I live in Switzerland, my city of Herznach. <br>It's called often Eastern or cultural c…“)