Historie verzí stránky „Uživatel:AlexisOddie“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 10. 2021, 01:31AlexisOddie (diskuse | příspěvky). . (420 bajtů) (+420). . (Založena nová stránka s textem „I'm a 38 years old, married and work at the university (Social Service).<br>In my spare time I'm trying to learn Japanese. I have been twicethere and look…“)