Test proporcionality

Z Iurium Wiki

Verze z 8. 7. 2016, 06:41, kterou vytvořila Tpolackova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Použitý prostředek musí být ve vztahu ke sledovanému cíli: # '''Vhodný''' (způsobilý) – je daný prostředek způsobilý k dosažení cíle? #…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Použitý prostředek musí být ve vztahu ke sledovanému cíli:

  1. Vhodný (způsobilý) – je daný prostředek způsobilý k dosažení cíle?
  2. Potřebný – nelze cíle dosáhnout též jinak a šetrněji?
  3. Přiměřený (proporcionalita v užším smyslu, vyvažování kolidujících hodnot)
Autoři článku: Gealfow (Mgr. Bc. John A. Gealfow), Tpolackova (Tereza Poláčková)