Historie verzí stránky „Test pro rozpuštění politické strany“

Z Iurium Wiki

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 8. 7. 2016, 06:50Tpolackova (diskuse | příspěvky). . (704 bajtů) (+704). . (Založena nová stránka s textem „# Zjištěné chování politické strany je protiprávní, # je přičitatelné dané politické straně, # představuje dostatečně bezprostřední hroz…“)