Stavba

Z Iurium Wiki

Verze z 6. 7. 2016, 16:51, kterou vytvořila Tpolackova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Pojem stavba není přímo v Občanském zákoníku definována. Právní definice existuje ve veřejnoprávních předpisech, ta je ale pro soukromé prá…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Pojem stavba není přímo v Občanském zákoníku definována. Právní definice existuje ve veřejnoprávních předpisech, ta je ale pro soukromé právo nepoužitelná.

Typové znaky

  1. Výsledek stavební činnosti člověka (resp. nejedná se o něco vytvořeného přírodou – např. jeskyně)
  2. Materiální podstata stavby (není to například prostá díra v zemi)
  3. Vymezitelnost vůči okolnímu pozemku (resp. kde začíná a kde končí)
  4. Samostatná hospodářská funkce (účel)
  5. Kompaktnost materiálu (ne například tenisový kurt)
Autoři článku: Tpolackova (Tereza Poláčková)